djur i sveriges natur

djur i sveriges natur

Sverige är känt för sitt vackra landskap och intressanta djurliv. Många personer uppskattar naturen och den mångfald av djur som vi har tillgång till här i Sverige. De vanligaste djuren finns bland rådjur, hare, ekorr, räv, fasaner och orrar. Att utforska skogar och åkermarker har aldrig varit roligare efter att man har lärt sig namnet på olika arter av djur som man kan se. Andra dygdjur som ganska ofta finns är lodjur, mullvadar, lämlar, sorkar och bäver.

Att utöka sin kunskap om alla de svenska djuren har aldrig varit enklare. Det finns idag många olika kurser inom jakt-och fiske-kon st som hjälper till att lära sig mer om de olika djurens beteende och livscykel. Även utbildningar inom naturvetenskap kan hjälpa en att få en bättre förståelse av den svenska naturliv.

Räven – Den röda lurifaxen

Räven, eller den röda lurifaxen, är en typ av hunddjur som är mest utspridd bland världens rovdjur. Dess karakteristiska drag är dess röda päls, vita buk och svarta tassar. Den finns i olika delar av världen så som Europa, Nordamerika, Afrika norr om Sahara, Egypten, Norra Sudan, Australien och norra delar av Asien. Den livnär sig av skog och stadsmiljöer och fungerar som allätare.

Rödvargen har mycket välutvecklade sinnen som ger den fördelar att hitta mat samt undvika fara. Man har länge vetat om att detta djur anpassat sig specifikt till miljön den lever i för att kunna överleva. Det är uppmätt att estim erad population av rödvargar i Sverige är runt 3000-4000.

Vargen – Rödluvans nemesis

Vargen är en stor, kraftig hunddjur som hör till samma familj som rödräven. Det är en av de största arter av hunddjur och deras starka käkar och tänder gör dem till en viktig del inom rovdjurlivet. De har varit nära utrotning runt 1960-talet men har nu börjat öka i antal igen.

Vargen förekommer mest i Nordamerika men det finns andra förekomster av arten runtom i världen. Rovdjurets starka käkar och tålighet har gjort det till Rödluvans främste fiende. Genom sitt modiga beteende när det står inför fientliga skador eller hotande situationer har den blivit den skoningslösa jagaren som fått vårt respekt genom sin stridsbero ende hållning.

See also  vad är speciellt med naturen i södra sverige

Lodjuret – Katten som älskar renkött

Lodjuret är en stor kattart som är infödd i Europa och som oftast återfinns i de centrala delarna av Sverige. Lodjuret är täckt av en fläckig päls, har kort svans och svarta tofsar på öronen och är ett ensamlevande djur som har anpassat sig till att leva i skogar. Lodjurets favoritmåltid består av hjortkött men de äter även andra däggdjur som ren, hare och rödräv. Eftersom de delar sin jakt med samma bytesdjur som rödräven, skapar detta konkurrens mellan de två arterna och kan förhindra att någon av dem får tillräckligt med mat för att överleva.

Lynxen är en aktiv jägare på natten där dess syn hjälper den att söka upp byten i svagt ljus. Eftersom katter är anpassningsbara jägare – de kan klättra i träd för att jaga byten – ändras lodjurets diet beroende på var de bor och vilka resurser som finns tillgängliga. Det är därför de trivs så bra i Sveriges skogar; området erbjuder gott om potentiella byten, vilket gör lodjuret till ett framgångsrikt rovdjur trots konkurrens från invasiva eller lokala rovdjur som rödräv.

Björnen – Kungen av snooze

Björnen är kungen av snooze – litet och stort. Under de senaste decennierna har det blivit vanligare att se dessa stora skandinaviska brunbjörn i Sverige. Björnen äter allt, men är mestadels vegetarian och tar inte orättvisa smådjur för mat. När sommaren kommer satsar björnen på bären eftersom de innehåller viktiga fettsyror inför den långa vinterhalvåret. Bjönnen somnar ganska djupare än andra djur, med hjärtfrekvensen som reduceras till 10 slag per minut under vilan. Därför betraktar man björnen som kungen av snooze.

See also  fakta om naturen i sverige

Vildmarksobservationer visar att nordamerikanska björnar sedan innan harft sett till att vila under ca 80% av dygnet. Björnarna är även mycket intelligenta och kan lära sig att använda verktyg för att få mat, såsom trädstammar och stenar.

Sveriges naturmiljö i ett förändrat klimat

Klimatförändringar har medfört betydande konsekvenser för den svenska naturmiljön. Varje ekosystem påverkas av klimatförändringarna och ett allt varmare klimat riskerar att försvinna, flytta och/eller minska populationers livsmiljöer. Fenologiska förändringar i årliga säsongsvariationer, även kallad “årstider”, leder till förändrad livscykler som beroende arter måste anpassa sig till. Ett tydligt exempel på detta är den svenska fjällmiljön som riskerar att påverkas av varmare temperaturer, minskat snötäcke och en stigande trädgräns. Detta kan leda till omfattande negativa effekter i miljön.

Den röda räven – en listig överlevare

Rödräven är den vanligaste arten av vilda hunddjur i Sverige. Med sin karaktäristiska rödaktiga päls, sina skarpa ögon och sitt skarpa hörselsinne är den en listig varelse som har anpassat sig till Sveriges ständigt föränderliga klimat och miljö. Rödräven är en allätare och kan överleva på ett stort antal små däggdjur, fåglar, men även frukt, nötter och till och med maskar. Den har ett starkt luktsinne som hjälper den att leta efter mat, och dess päls är anpassad till det kalla vädret i Sverige.

Rödräven är en mästare på anpassning och kan till och med överleva i städer. Dess uppfinningsrikedom gör den till en utmärkt överlevare, trots konkurrens från andra arter som lodjur och varg. Detta har gjort att rödräven en viktig del av Sveriges unika natur.

Naturmiljö och ekosystem | Klimatanpassning.se (SMHI, kunskapscentrum) Länk till rapport Klimatförändringar och biologisk mångfald – Slutsatser från IPCC och IPBES i ett svenskt perspektiv (smhi.se) Länk till rapport/skrivelsen Bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald i ett förändrat klimat