vad är speciellt med naturen i norra sverige

vad är speciellt med naturen i norra sverige

I Sverige finns enastående naturtyper att utforska. I den nordliga delen hittar man hisnande fjäll som är ett minnesvärt vistelsemål. I sydligare delar hittar man myllrande våtmarker mellan öppna landskap. Dessa magiska scenerier representeras av de sexton nationella parkerna som runt hela landet.

Det som gör Sveriges natur unik är de sex olika landskapsformer, arboreta skogar, alpina oflyttade fjällområden, kust- och insjölandskap, tallbackar och tallskogar och svenska drabantbygder. Alla dessa skönheter är skyddade genom nationella parker och svensk lagstiftning. Det förenade systemet ger en helhetssyn på Sveriges natur som skyddas och vårdas.

I norra Sverige kan du uppleva de nordiska fjällen som är ett av naturens mest spektakulära skådespel. Fjällen som tar din andedräkt bort är rika på fauna och flora med en karakteristisk bergsflora som du kan uppleva i alla årstider.

Sjöar och vattendrag

Sverige är ett land som är välkänt för sina enorma mängder sjöar och floder, vilket gör det till ett av de mest sjörika länderna på jorden. En imponerande niondel av Sveriges yta består av sjöar, så dessa majestätiska och pittoreska vattenkroppar finns i nästan alla nationalparker i hela landet. Invånare och besökare kan njuta av spektakulära vyer ute på vattnen och delta i aktiviteter som fiske och segling.

Vad som gör de svenska sötvattensmiljöerna ännu mer intressanta är att vissa bäckar och floder har varit helt eller nästan helt opåverkade av vattenkraftsutbyggnad. Vindelälven, Torneälven, Kalixälven och Piteälven är särskilt anmärkningsvärda på grund av att de är skyddade som nationalälvar, vilket innebär att ingen framtida utveckling kommer att ske på dem. Två fina exempel på orörda men fantastiska flodekosystem är Djurö i Vänern och Färnebofjärden längs Nedre Dalälven. Vare sig det handlar om att ta del av fantastiska vyer eller inspektera ekologisk biologisk mångfald kan utforskandet av Sveriges många sjöar och vattendrag göra en fantastisk upplevelse av en höstdag.

Fjärilsvingar syns i nordliga regioner när temperaturen stiger

Med ett varmare klimat är det många arter som flyttar norrut för att hitta nya levnadsområden. Ett sådant exemplar är fjärilarna, vilka har tagit sig norrut bortom Umeå flygplats. Där finns en tallfröplantage med gräs och blommor mellan trädraderna där Ralf Norberg ofta besöker för att observera olika arter. På bara en timme kan han ibland se upp till 15 olika arter.

See also  hur får man platt hår naturligt

Ralf Norberg började som fågelskådare men vidareutvecklade senare intresset till att även inkludera fjärilarna. Nu gör han regelbundna resor runt Umeå och noterar sina iakttagelser som sedan rapporteras till Artportalen. Tack vare Ralfs arbete ökar m ängden dokumenterade fjärilar och insektsarter i norra Sverige.

Det har skett en betydande förändring för många arter

En djupgranskning av data från Artportalen, som är en webbsajt för naturforskare och naturvårdare, har visat att de nordliga observationerna av fjärilar har flyttats dramatiskt norrut under de senaste tio åren. Lars Pettersson från Lunds universitet undersöker detta som del av Svensk dagfjärilsövervakning och påpekar den stora förändringen. Analysen indikerar att de nordligaste observationerna av 40 arter har förflyttats minst fem mil norrut i landet, med fem arter som har vandra minst 30 mil norrut bara under den här tidsperioden.

Denna rörelse leder till att helt nya termernationer nu blir tillgängliga för dessa arter. Det även kan innebära att habitat som tidigare inte har varit tillgängligt nu är nåbara. Att de nordliga observationerna nu flyttar norrut innebär att flera olika fjärilsarter kan komma att föröka sig i Sverige, vilket ökar biodiversiteten och ger fler möj ligheter för naturforskare att ta del av den skiftande höstfärgen.

Den gula skimmerfjärilen har gjort stor succé i Sverige de senaste åren på grund av sin otroligt snabba spridning. Även om samma art hittades samtidigt som kartfjärilen har den sedan dess rört sig ännu längre norrut med stor hastighet. Lars Pettersson kallar denna fjäril för “den mest extrema” av de senaste tio åren, på grund av dess otroliga anpassningsförmåga. Denna parcticular art av fjäril lockas lätt av förändringar i miljö och temperatur, vilket gör dem till en av de bäst dokumenterade grupperna av insekter som snabbt kan ändra sitt beteende. Dessutom lever de bara i ett år och kan förflytta sig långa sträckor så att de lätt kan följa med i utvecklingen av livsmiljöer och värdväxter. Detta gör dem till en idealisk indikator på klimatförändringar för att kunna följa en mängd olika förändringar som sker mycket snabbt över tid.

See also  Hur många människor bor i Sverige?

Sveriges nationalparker

Sveriges nationella parker är ett fantastiskt sätt att uppleva den svenska naturens skönhet och storlek. Det finns 30 olika nationalparker, från de lummiga bokskogarna till de mäktiga fjällen i Skandinavien, där du kan utforska oförglömliga landskap och uppleva vildmarken. Alla parker har en unik natur som erbjuder ett brett utbud av upplevelser – det finns inte mycket som slår nakenbad i ett otroligt högt fjäll; turer i vackra skogar fyllda med blommor; ta dig fram genom fantastisk havskyltar; eller bara koppla av vid en stillsam strand på morgonen som solen ännu inte dykt upp.

Parkerna har alla samma tydliga syfte att skydda den svenska naturen och bidra till att bevara de skiftande landskapen. Under ett besök kan du hitta en mängd olika djurarter, som älgar, björnar, lodjur, fåglar och även vampyrfågl ar. Det finns också en hel del växter och blommor som förgyller landskapet, som myrten, ormbunkar, ängsblommor och vimme. De flesta av parkerna har någon form av utbildningsprogram som gör det möjligt f Norra Sverige är en fantastisk plats att besöka och erbjuder en av världens vackraste naturområden. Med sina fantastiska landskap och djurliv är det inte konstigt att människor från hela världen kommer hit för att uppleva den svenska naturens skönhet. Från nationalparker till småstäder finns det många möjligheter till utomhusaktiviteter och massor av naturliga underverk att utforska.

Biologisk mångfald: Parlamentet kräver bindande naturskyddsmål, pressmeddelande 2021-06-09 Skyddad natur i siffror, Naturvårdsverket Skyddad natur, Världsbanken